Αυτοκόλλητα Σμάλτο Αυτοκόλλητα Σμάλτο Αυτοκόλλητα Σμάλτο Αυτοκόλλητα Σμάλτο

Προϊόντα Σμάλτο

Το αυτοκόλλητο σμάλτου είναι μια εξαιρετική μέθοδος σήμανσης, διαφήμισης και πρώθησης μιας εταιρείας ή ενός προϊόντος, λόγω της εύκολής αναγνώρισης του αυτοκόλλητου από απόσταση. Το ανάγλυφο (3D) χαρακτηριστικό είναι αυτό που το διαφοροποιεί και βοηθάει κάποιον να το διακρίνει. Συγχρόνως βοηθάει στην κατοχύρωση ενός δυνατού brand name, εφόσον μπορεί να επικολληθεί για σήμανση προϊόντος, διαφημιστικών δώρων, λογότυπο εταιρειών, εξοπλισμούς, κατασκευές και βιτρίνες.

  • Αυτοκόλλητα

Πρόσφατες δουλειές μας